Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Članstvo u AmS

Članstvo u AmS 2020-11-06T12:44:12+01:00

Asocijacija medijatora Srbije (AMS) je udruženje koje je orjentisano na potrebe svojih članova i
korisnika usluga medijacije. Sve što radimo i oko čega se angažujemo ima dva osnovna cilja: da
se promoviše medijacija i učini prepoznatljivom i korisnom što većem broju ljudi, a ujedno i da se
naši članovi i drugi medijatori angažuju i motivišu da budu što aktivniji i imaju što više uspešnih
medijacija.

Član Asocijacije može da postane svako ko ima licencu Ministarstva pravde Republike Srbije koju
dobija nakon završene osnovne obuke, a nakon potpisivanja pristupnice AMS i potvrđivanja
članstva od strane Upravnog odbora AMS.

Članarina u Asocijaciji medijatora Srbije iznosi 2000,00 dinara za godinu dana. Članarina se
može uplatiti na račun AMS br. 265-1010310000244-58, (Raiffeisen banka Beograd) ili u
prostorijama Asocijacije radnim danima od 9 do 15 časova, uz prethodnu najavu.

Redovno plaćanje članarine članovima Asocijacije omogućuje:
– istaknutost na Listi medijatora Asocijacije, odnosno mogućnost uključivanja u rad na
slučajevima,
– povoljnije cene obuka i stručnih usavršavanja u organizaciji Asocijacije medijatora Srbije,
– aktivno učestvovanje u radu Centra za medijaciju i samoj Asocijaciji i odlučivanje u organima
AMS.

Dokument za preuzimanje: