Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|Drugi stručni sastanak AMS Tema: „SUDSKI ANEKSIRANA MEDIJACIJA“

Drugi stručni sastanak AMS Tema: „SUDSKI ANEKSIRANA MEDIJACIJA“

2020-03-13T19:09:42+01:00 13. marta 2020.|

Drugi stručni skup u organizaciji Asocijacije medijatora Srbije održan je 27. februara 2020. godine u prostrorijama Kuće ljudskih prava, koja je postala naš stalni partner u organizaciji aktivnosti AMS. Tema februarskog skupa bila je „Sudski aneksirana medijacija“. Temu smo izabrali na osnovu zahteva naših članova i ostalih zainteresovanih kolega medijatora, s obzirom na to da su svi prepoznali problem nedovoljne informisanosti kako sudija koji upućuju, tako i stranaka koje se upućuju u medijaciju tokom sudskog postupka. Ideja je bila da se prepoznaju ključne tačke problema i da se definiše predlog rešenja tj. da se zajedički kroz razgovor i rad u grupama sroči tekst koji bi sudijama olakšao objašnjenje strankama šta je medijacija, zašto je korisna i kako ukratko izgleda iz perspektive stranaka koje upućuje na medijaciju.

Odziv i za ovaj skup je bio veliki – preko 20 medijatora je učestvovalo u radu. Time smo potvrdili kao ispravnu odluku Asocijacije medijatora Srbije da održava ovakve skupove, jer se na taj način pored održavanja kontinuiteta u obrazovanju medijatora, omogućava povezivanje medijatora, uspostavlja saradnje i pripadnost zajednici, kao i razmena iskustava, dilema i predloga mogućih rešenja problema uočenih u praksi.

Skup je vodila Gordana Mihailović, predsednica Skupštine AMS koja je još 2003. godine, dok je bila predsednik suda, uvela medijaciju u rad Drugog opštinskog suda u Beogradu, koja se uspešno i sprovodila. I nakon toga, gđa Mihailović vodila je i vodi i danas veoma uspešne medijacije, u većini slučajeva sa pozitivnim ishodom, odnosno sa sklopljenim sporazumima. Njeno dugogodišnje iskustvo i kao sudije i kao medijatora od višestruke je koristi za učesnike naših skupova. 

U prvom delu su razmatrane dve teme: koji su razlozi zašto ili nema slučajeva za medijaciju ili ima zanemarljiv broj istih, i na koji način bi se sudski aneksirana ili bolje reći sudski pridružena medijacija podstakla, a broj slučajeva povećao.

U radu po grupama, a kasnije prikazivanjem rezultata, došlo se do sledećih zaključaka:

Razlozi zašto nema slučajeva:

 1. nedovoljna informisanost stranaka,
 2. nedovoljno angažovanje sudija,
 3. nerazumevanje medijacije od advokata i neprepoznavanje interesa od advokata,
 4. neinformisana javnost,
 5. nedostatak klauzule o medijaciji u ugovorima,
 6. nedefinisan status medijatora i nedostatak ugleda medijatora i njihovih udruženja 
 7. nerazumevanje pravnog statusa sporazuma koji se postigne u medijaciji,
 8. strah sudova i sudija da izgube posao,
 9. nezastupljenost u medijima,
 10. nepoverenje prema postupku medijacije,
 11. nedostatak inicijative sudova,
 12. nepoznati efekti dobiti,
 13. nepoznavanje finansijskog efekta,
 14. nedostatak promocije na lokalnom nivou,
 15. mentalitet ljudi,
 16. privatni interesi raznih grupa.

Podsticaji:

 1. promocija u živom razgovoru,
 2. udruživanje sa logistikom,
 3. poboljšanje veštine sudija da preporuče medijaciju, 
 4. promena pristupa,
 5. promocija putem tribine i medija na lokalnom nivou,
 6. da stranke dobiju blagovremenu i sadržajnu informaciju,
 7. lobiranje kod ministarstva,
 8. edukacija sudova,
 9. edukacija medija,
 10. call-centar udruženja za informacije,
 11. promena markentiškog pristupa,
 12. saradnja između institucija,

U drugom delu skupa se radilo po grupama na formulisanju teksta kojim bi sudija na raspravi strankama i advokatima objasnila šte je to medijacija i koji su njeni benefiti.

Dato je više predloga, a moderator Gordana Mihailović je dobila zadatak da te predloge objedini i napravi predlog teksta, koji će biti poslat svim učesnicima na komentare, dopunu i usvajanje konačnog teksta. Posle usvajanja teksta, naše zaključke poslaćemo svim sudovima u Srbiji sa kojima smo potpisali Sporazume o saradnji, a tekst objaviti i na našem sajtu

Galerija fotografija