Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|Izveštaj o prvom sastanku radne grupe za primenu medijacije u sistemima socijalne zaštite i obrazovanja

Izveštaj o prvom sastanku radne grupe za primenu medijacije u sistemima socijalne zaštite i obrazovanja

2020-03-13T18:51:14+01:00 13. marta 2020.|

24. februar 2020, Kuća ljudskih prava

Radna grupa Asocijacije medijatora Srbije za “Socijalni i obrazovni sistem” prvi sastanak održala je u ponedeljak, 24. februara 2020. godine u prostorijama Kuće ljudskih prava. 

Prisutni medijatori iz centara za socijalni rad, obrazovanja i centara za smeštaj i dnevni boravak dece ometene u razvoju razmenili su iskustva i zapažanja o aktuelnim uslovima za primenu medijacije u svojoj profesionalnoj sredini i konstatovali da je neophodan dobro osmišljen rad na promociji medijacije. U tom cilju medijatori iz Centra za socijalni rad Stara Pazova obavestili su prisutne o aktivnostima za otvaranje Savetovališta u kome bi, pored ostalih usluga, građanima bila dostupna i usluga medijacije. Medijatori i rukovodstvo CSR Stara Pazova u saradnji sa Asocijacija medijatora Srbije za početak aprila 2020. pripremaju promotivni stručni skup u Staroj Pazovi koji će biti prijavljen i biće izdata uverenja o pohađanoj obuci. 

Medijatorka iz obrazovnog sistema upoznala je prisutne sa svojim dugogodišnjim aktivnostima i seminarom za nastavnike medijatore, koji je akreditovan i uspešno primenjen u više ciklusa i škola. U saradni sa Asocijacijom medijatora Srbije, autori ovog seminara već su u fazi pripremanja stručnog skupa na temu značaja komunikacije u medijaciji za kraj marta 2020. 

Najavljeno je formiranje liste zaintreresovanih za specijalizovanu obuku za medijaciju između maloletnog počinioca i žrtve koju bi držala Prof.dr. Jasna Hrnčić, obzirom da postoji potreba za ovim vidom medijacije, a da dugo nije bilo dostupnih programa obuke.

Galerija fotografija