Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|Izveštaj o prvom sastanku radne grupe za sudski aneksiranu medijaciju

Izveštaj o prvom sastanku radne grupe za sudski aneksiranu medijaciju

2020-03-13T19:14:03+01:00 13. marta 2020.|

20. februar 2020., Kuća ljudskih prava

Radna grupa Asocijacije medijatora Srbije za “Sudski aneksiranu medijaciju” je održala prvi sastanak u četvrtak, 20. februara 2020. godine u prostorijama Kuće ljudskih prava.

Posle konstruktivnog i argumentovanog razgovora došlo se do zaključka da veliki problem u obaveštavanju stranaka o mogućnosti medijacije predstavlja to što sudije ne preporučuju medijaciju tako što ukazuju na njene karakteristike, prednost i korist, već samo uzgred napomenu i medijaciju kao “mogućnost mirnog rešenja spora”, tako da strankama ostaje nejasno šta je uopšte medijacija i zašto bi se za nju opredelili. 

Uloga sudećeg sudije je pasivna, a ne podsticajna i to je nešto na šta se treba orjentisati u aktivnostima novoformirane Radne grupe – pronaći način da se animiraju sudije da preuzmu veću inicijativu i otvorenost prilikom upućivanja stranaka na mirno rešavanje spora medijacijom. 

Sa druge strane, veliki je otpor advokata koji ili uopšte ne žele mirno rešenje spora, već su svog klijenta usmerili na dugogodišnje suđenje, ili smatraju da su oni jednako sposobni kao i medijator da pomognu u mirnom rešenju spora.

Zaključeno je da se oragnizuje okrugli sto sa ovom temom na koji bi se pozvali predstavnici sudova i predstavnici advokature, a sve u svrhu promocije medijacije sučeljavanjem različitih stavova o njoj i ukazivanjem na njene prednosti i njenu korist.

Takođe, na sastanku je konstatovano da je potrebno da se stupi u kontakt sa medijima radi promovisanja medijacije građanima putem jednostavnog i razumljivog objašnjavanja šta je medijacija i navođenjem primera iz prakse. Dogovoreno je da se, u koordinaciji sa Radnom grupom za promociju, preduzmu aktivnosti da se ugovore gostovanja za članove Asocijacije kako bi se sprovela medijska kampanja radi edukacije građana o medijaciji i njenim prednostima.