Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Šta je medijacija?

||Šta je medijacija?
Šta je medijacija? 2018-04-13T11:07:43+02:00

Medijacija je intervenisanje u sukobu ili pregovaranju , preko prihvatljive, nepristrasne  i neutralne treće strane koja nema autoritativnu moć donošenja odluke, već pomaže stranama u sukobu da svojom voljom postignu vlastiti, obostrano prihvatljiv sporazum opredmetu sukoba

Osnovne karakteristike  medijacije

  • Intervenisanje podrazumeva spoljnu intervenciju preko  posrednika kao treće strane u već postojeći sistem odnosa strana u sporu, sa ciljem uvođenja efikasnijeg pregovaračkog procesa radi lakšeg dolađenja do sporazuma,
  • Strane u sporu  dobrovoljno prihvataju medijaciju i nastavljaju da pregovaraju, pomoću treće strane na šta moraju dati svoj  pristanak,
  • Strane slobodno biraju ili prihvataju predloženog medijatora , što je jedan od uslova da se medijacija sprovede,
  • Medijator mora biti nepristrasan i neutralan. Nepristrasnost znači da medijator  ne daje prednost ni jednoj od strana u sporu. Neutralnost podrazumeva da medijator nema skriveni interes u odnosu na predmet spora i ne očekuje dobit od jedne strane kao naknadu za posredničke usluge,
  • Medijator nema autoritativnu moć donošenja odluke. Medijator svojim znanjem i veštinama utiče na strane u sporu i vodi ih ka postizanju zajedničkog rešenja ali sam ne donosi rečenje niti odlučuje umesto sukobljenih strana,
  • Medijator  osnažuje  strane da uspešno prepoznaju sopstvene  potrebe i potrebe druge strane, kako bi u skladu sa njima težili traganju ka zajednički prihvatljivom rešenju,
  • Zajednički prihvatljiv sporazum uvažava potrebe i interese i jedne i druge strane i vodi do takozvanog win-win  ( pobeda – pobeda ) ishoda.
  • Medijacija je privatan proces u odnosu na javnost i poverljiv što znači da se informacije dobijene u toku pregovora ne iznose u javnost i ne mogu se koristiti kao dokaz ako su u skladu sa zakonom ( ukoliko nisu, odstupa se od poverljivosti).

Cilj medijacije je da sukobljene strane sagledaju svoje i tuđe interse i potrebe, usklade međusobne odnose, unaprede  komunikaciju  i pronađu rešenje koje je obostrano prihvatljivo.