Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|RAD U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

RAD U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

2020-11-05T14:55:59+01:00 15. aprila 2020.|

Asocijacija medijatora Srbije je, u skladu sa vanrednim stanjem koje je na snazi od 16. marta, odložila svoje planirane aktivnosti u periodu dok traju okolnosti vezane za epidemiju korona virusa. Pratimo razvoj situacije i nadamo se da ćemo u što skorijem periodu moći da nastavimo sa našim aktivnostima, stručnim skupovima i obukama, kao i sastancima radnih grupa koje smo započeli. Do tada, u ovim neobičnim okolostima koje su nas sve zadesile, uz želju da pre svega sačuvamo zdravlje, želimo da nastavimo i komunikaciju sa našim članovima i kolegama medijatorima putem mejla i našeg web sajta https://www.medijacija.org/.

Na drugom stručnom skupu održanom 27. februara na temu „Sudski aneksirana medijacija“ dogovoreno je da se sastavi tekst preporuke kako bi sudija trebalo da objasni strankama u postupku i njihovim zastupnicima šta je medijacija i zašto je ona pogodna za njih. Tekst ove preporuke sastavila je gđa Gordana Mihailović koja je i moderirala stručni skup, a Upravni odbor Asocijacije dao je svoje komentare. Tekst vam prosleđujemo u prilogu. Želimo da pročitate i date svoje sugestije. Svaki vaš komentar na predlog teksta za sudije je dobrodošao, želeli bismo da čujemo šta mislite i kakva su vaša iskustva, pa vas ohrabrujemo da pišete. Plan je da nakon komentara i sugestija, usaglašen tekst objavimo na sajtu AMS i pošaljemo svim sudovima sa kojima Asocijacija ima potpisane sporazume o saradnji. Svoje komentare možete slati na mejl Asocijacije centarzamedijacijuams@gmail.com.

Takođe, na sajtu Asocijacije objavljujemo tekstove koji su u skladu sa aktuelnom situacijom, a u naredim danima i nedeljama biće objavljivani tekstovi naših članova o sopstvenim iskustvima u medijaciji i prikazi slučajeva. U tom kontekstu, ukoliko je neko zainteresovan i ima malo vremena da napiše nešto što smatra korisnim za članove Asocijacije i druge medijatore, pozivamo vas da nam pošaljete na mejl centarzamedijacijuams@gmail.com.

Prvi tekst je već objavljen. Naša članica Milica Milićević Stojanović, diplomirana pravnica, članica Nadzornog odbora AMS i koordinatorka Radne grupe za komercijalnu medijaciju, napravila je, za sve kojima može da koristi, kratke instrukcije šta su zakonske mogućnosti u organizaciji rada kada je smanjen obim poslovanja u vanrednom stanju zbog pandemije. Tekst možete pročitati na linku:  https://www.medijacija.org/smanjenje-obima-poslovanja-i-opcije-u-upravljanju-ljudskim-resursima-prema-zakonu-o-radu/.

Hvala Milici na trudu i inicijativi, a ostale pozivamo da se aktivno uključe u skladu sa svojim obavezama i doprinesu da ove dane u izolaciji provedemo brinući malo i o medijaciji kako bi, nakon što se ovo završi, startovali gde smo stali, u punoj formi, spremni da nastavimo naše aktivnosti na promociji medijacije.

U nadi da ćemo naša druženja što pre nastaviti, želimo vama i vašim porodicama i prijateljima dobro zdravlje!

PREDLOG TEKSTA ZA SUDIJE

Na Drugom stručnom sastanku ASM na temu „Sudski aneksirana medijacija“ učesnici su radili na formulisanju teksta kojim bi sudija na raspravi strankama i advokatima objasnila šta je to medijacija i koji su njeni benefiti. Dato je više predloga, a moderator Gordana Mihailović je dobila zadatak da te predloge objedini i napravi predlog teksta, koji će biti poslat svim učesnicima na komentare, dopunu i usvajanje konačnog teksta. Posle usvajanja teksta, naše zaključke poslaćemo svim sudovima u Srbiji sa kojima smo potpisali Sporazume o saradnji, a tekst objaviti na našem sajtu. 

Vaše komentare možete slati na mail AMS: centarzamedijacijuams@gmail.com

Predlog teksta:

„Medijacija je način rešavanja sporova putem pregovaranja uz posredovanje nezavisnog, neutralnog i nepristrasnog medijatora, koji će pomoći strankama da dođu do sporazumnog rešenja prihvatljivog za obe strane.

Postupak medijacije preporučujem u ovom sporu jer procenjujem da je u vašem interesu da pokušate da uz pomoć trećeg lica tj. medijatora razjasnite vaše odnose, sagledate do kraja vaše pozicije i potrebe i mogućnosti mirnog rešenja uz međusobna popuštanja, koje će vam omogućiti da spor brže okončate, uz manje troškova i manje neizvesnosti.

Iz ove sudnice će jedan izaći nezadovoljan, a možda i obe strane. U medijaciji ćete doći do sporazumnog rešenja koje će zadovoljiti obe strane.

Očekujem primedbu vaših punomoćnika, pa da ih preduhitrim u korist medijacije. Nju vodi medijator koji je nepristrasan i neutralan, a vi kao punomoćnici ste po prirodi svoga položaja pristrasni i niste neutralni jer se zalažete da vaša stranka u potpunosti uspe u sporu, što je normalno i razumljivo i za šta ste i angažovani od strane vaše stranke.

Argument da je medijacija jeftinija od sudskog postupka se ne odnosi na vaš honorar, već na sudsku taksu i dužinu postupka. Prema Zakonu o sudskim taksama moguće je oslobađanje od plaćanja sudske takse ukoliko se do zaključenja pripremnog ročišta spor reši sporazumom u medijaciji, poravnanjem, presudom na osnovu priznanja ili povlačenjem tužbe. Stranke umeju da prepoznaju advokate koji im pomognu da reše problem koji imaju, bez dugogodišnjeg suđenja, uvek ga dobro nagrade, a i preporuče drugima. 

Dugi neizvesni sporovi nikome ne idu u korist pa ni vama, jer i sami znate da je sudska praksa raznolika i nikada ne možete biti sigurni kako će se i kada spor okončati. 

Kako je medijacija neformlan postupak, nećete morati da pazite na procesne zakone i na bitne povrede postupka.

Medijacija je poverljiv postupak, pa medijator ne može da prenese sudećem sudiji saznanja dobijena u toku postupka medijacije, niti da bude svedok u vezi sa onim što je čuo, tako da ste bezbedni u pogledu odavanja vaših tajni.

Moj cilj kao sudije nije da se oslobodim predmeta i vas kao stranaka, već želim da vam ukažem da možete da dođete do rešenja vašeg spora na brži i efikasniji način, jer zbog obima posla mogu da zakazujem suđenja na nekoliko meseci, a medijacija mora da se okonča za najduže 60 dana od kada dođete kod medijatora.

Mirnim rešenjem spora svi dobijaju: stranke će brže i jeftinije rešiti svoj spor na način da obe budu zadovoljne, advokati će bez dugogodišnjih odlazaka u sud, čekanja u sudskim hodnicima, odlaganja rasprava, pisanja podnesaka, proučavanja propisa i sudske prakse i neizvesnosti kako će se spor okončati, zajedno sa svojim klijentom, doći do rešenja kojim će njegov klijent biti zadovoljan, i za tu uslugu dobiti naknadu i preporuku, a sudija satisfakciju da obe strane izađu iz sudnice zadovoljne.”

U Beogradu, mart 2020.