Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|Saopštenje o potpisivanju protokola o saradnji sa Drugim osnovnim sudom

Saopštenje o potpisivanju protokola o saradnji sa Drugim osnovnim sudom

2018-04-18T03:44:55+02:00 18. januara 2018.|

U skladu sa „Uputstvom za unapređenje medijacije u Srbiji“ koje su doneli Vrhovni kasacioni sud, Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva, dana 28.6.2017.godine i to tačke 13 ovoga uputstva, Centar za medijaciju i Drugi osnovni sud u Beogradu potpisali su PROTOKOL O SARADNJI dana 18.1.2018.godine.

Drugi osnovni sud će u skladu sa ovim Protokolom prilikom pružanja građanima informacije o medijaciji obaveštavati i o aktivnostima Centra, o njegovim medijatorima i o njihovim dodatnim kvalifikacijama i iskustvu, kako bi se građani upoznali kome mogu da se obrate radi sprovođenja postupka medijacije i time olakšali pristup medijaciji.