Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|Saopštenje o potpisivanju protokola o saradnji sa Trećim osnovnim sudom

Saopštenje o potpisivanju protokola o saradnji sa Trećim osnovnim sudom

2018-04-18T03:49:36+02:00 18. januara 2018.|

U skladu sa „Uputstvom za unapređenje medijacije u Srbiji“ koje su doneli Vrhovni kasacioni sud, Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva, dana 28.6.2017.godine i to tačke 13 ovoga uputstva, Centar za medijaciju i Treći  osnovni sud u Beogradu potpisali su PROTOKOL O SARADNJI dana 18.1.2018.godine.

Centar za medijaciju će pored sprovođenja medijacije u slučajevima koji dođu u Centar iz postupaka koji se vode pred tim sudom,  stavaiti na raspolaganje sudu i svoje prostorije u kojima sudije medijatori ovoga sudu mogu da sprovode medijaciju.

Centar se obavezao  da na poziv suda  u terminima koje sud odredi, preko svojih medijatora obezbedi dežurstvo na info pultu i da na info pultu  daje besplatne informacije i objašnjenja o postupku medijacije.