Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|Saopštenje sa okruglog stola: Trenutno stanje i dalji razvoj medijacije u Srbiji

Saopštenje sa okruglog stola: Trenutno stanje i dalji razvoj medijacije u Srbiji

2020-02-14T19:21:35+01:00 23. maja 2018.|

U organizaciji Ministarstva pravde Republike Srbije uz podršku Pravosudne akademije, a na inicijativu našeg Centra iskazanu preko direktora Gordane Mihailović, u zgradi Pravosudne akademije, održan je okrugli sto u cilju sagledavanja trenutnog stanja i daljeg razvoja prakse medijacije u Srbiji.

Okrugli sto je vodila pomoćnik ministra za pravosuđe Jelena Deretić, koja je ovom prilikom istakla da je Ministarstvo pravde prepoznalo značaj medijacije i da će ovoj temi posvetiti posebnu pažnju, tada su u tu svrhu pozvani svi relevantni subjekti zainteresovani za ovu oblast da bi se čula dosadašnja iskustva i dobili predlozi kako bi se sačinila sveobuhvatna i uspešna strategija za dalji razvoj medijacije u Srbiji.

Po statistici Ministarstva pravde registrovano je 700 medijatora. Broj medijatora je značajno porastao u poslednje vreme.

Upravo je naš Centar ukazivao na ovu apsurdnost: da se produkuju medijatori, da ima sve veći broj konflikata, a da je zanemarljiv broj slučajeva koji dođu u medijaciji, a svakako da ne ide tom progresijom kojom se povećavaju I usložnjavaju konflikti I kojom se povećava broj medijatora.

Fokusirani su postojeći problem vezani za sudski aneksiranu medijaciju i pre svega postupanje sudija kod upućivanja stranaka u medijaciju, prepoznavanje prednosti medijacije od stranaka I advokata, ali I vidljivost medijatora I njihova dostupnost strankama, kao I potreba jasnije definicije statusa medijatora.

U ime Vrhovnog kasacionog suda govorila je Ljubica Milutinović koja je istakla ulogu sudova u prepoznavanju medijabilnih predmeta i njihovom usmeravanju ka medijatorima. Ona je posebno naglasila značaj nastavka edukacije sudija u Pravosudnoj akademiji u toj oblasti  koja je inače  uspešno sprovedena u 2017. godini.

Gordana Mihailović govorila je o praktičnim problemima sa kojima se medijatori susreću u trenutnom sistemu, o potrebi da se medijatori definišu kao pravosudna profesija o kojoj će Ministarstvo pravde brinuti i posebno istakla potrebu za ravnotežom interesa svih relevatnih subjekata: Ministarstva pravde, sudova, građana, advokata I medijatora. Medijacija  se I do sada, a I aktuelno odvija zahvaljujući entuzijazmu ljudi koji se njome bave, ali da takav način nije održiv na duže staze i da je neophodno uspostaviti sistem u kome će sve strane naći interes. U daljem razvoju medijacije treba koristiti dosadašnja iskustva i drugih zemalja, ali je neophodno razvijati sopstveni sistem koji odgovara našim uslovima, kako bi medijacija zaživela što pre I postala održiva, a grešake koje su drugi učinili bile izbegnute.

Sudije Ivana Pavlović, Milica Zlatković i Nebojša Đuričić su predstavili svoje uspešne prakse – Privrednog apelacionog suda i Osnovnog i Višeg suda u Nišu, kao i Drugog osnovnog suda u Beogradu.

Predstavnici našeg Centra: dr Vera Despotović I dr Jasna Hrnčić su ukazale da se medijacija razvija I u drugim oblastima, a ne samo kao sudski aneksirana medijacija I da tim oblastima treba pokloniti pažnju.

U veoma aktivnoj diskusiji na ovom okruglom stolu mogli su se čuti i zanimljivi predlozi koje su izneli predstavnici centara za medijaciju, Udruženja medijatora, lokalne samouprave, advokature, privredne komore, koji su između ostalog naglasili da je ključ za uspeh oživljavanja medijacije umrežavanje i drugih ministarstava poput prosvete, državne uprave i lokalne samouprave, kao i drugih organa kao što je to na primer Savet za zaštitu potrošača, komore izvršitelja i drugih,  kako bi se sveobuhvatno pristupilo unapređenju medijacije. Na ovom skupu je rečeno i da je nužno posebnu pažnju posvetiti promociji  medijacije u javnosti i njenom približavanju građanima.

Na osnovu diskusije učesnika doneti su sledeći zaključci:

·       Potreba da se strateški pristupi informisanju stranaka

·       Obezbeđivanje koomedijacije

·        Razmatranje opravdanosti propisivanja prethodnog sastanka sa medijatorom

·        Intervenisanje u drugoj zakonskoj i podzakonskoj materiji

·       Obezbeđivanje institucionalizovanih centara za medijaciju sa ciljem postizanja konkurentnosti

·       Jačanje infrastrukture sudova

·       Kontinuirana obuka

·       Intervenisanje u AVP programu

·       Sastanci sa predsednciima sudova

Ocena je da je ovaj okrugli sto protekao veoma uspešno i da će Ministarstvo pravde nastaviti sa ovakvim aktivnostima  u saradnji sa Pravosudnom akademijom i svim relevantnim subjektima u cilju unapređenja medijacije u Srbiji.

Galerija fotografija