Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|Stručno usavršavanje za medijaciju „Modaliteti javne promocije medijacije i obnavljanje veština medijacije“

Stručno usavršavanje za medijaciju „Modaliteti javne promocije medijacije i obnavljanje veština medijacije“

2020-02-24T12:23:23+01:00 12. februara 2020.|

Centar za medijaciju Asocijacije medijatora Srbije ogranizovao je 23. decembra 2019. godine u Kući ljudskih prava Stručno usavršavanje pod nazivom „Modaliteti javne promocije medijacije i obnavljanje veština medijacije“.

Odaziv medijatora i ljubitelja medijacije na ovaj skup je bio veliki – bilo je preko 50 učesnika. 

Skup je vodila prof. dr Jasna Hrnčić koja je na početku prikazala zaključke sa sastanka Upravnog odbora Centra za medijaciju Asocijacije medijatora Srbije, i otvorila diskusiju o pravcima daljeg razvoja. Potrebe i predloge učesnika komentarisala je Gordana Mihajlović. Na osnovu diskusije, rukovodstvo Asocijacije i Centra je izrazilo spremnost da se ovakvi stručni skupovi održavaju i van Beograda.

Drugi deo skupa bio je posvećen razvoju aktivnosti radnih grupa radi aktiviranja članstva i ostalih medijatora u promociji medijacije i njenoj realizaciji. Učesnici su se izjasnili o svom angažovanju u pojedinim radnim grupama

Treći deo je bio posvećen obnavljanju veština medijacije. Olga Vasilijević i Gordana Mihailović su prikazali primer iz prakse koji su vodili kao komedijatori u okviru Centra za medijaciju, vodeći računa o čuvanju privatnosti stvarnih učesnika – slučaj je predstavljen tako da se nisu mogli prepoznati učesnici i stvarni događaj. Učesnici su kroz igru uloga u četiri grupe dolazili do mogućih razrešenja konflikta. Svaka grupa je predstavila svoje rešenje, a onda su Olga i Gordana iznele do kakvog se rešenja došlo u realnosti.

Poslednji deo sastanka je bio posvećen pitanjima učesnika, na koja su odgovarale članice Upravnog odbora Gordana Mihajlović, doc dr Vera Despotović, Jasna Hrnčić i Maja Žegarac, koja je istakla osnovne smernice u radu sa decom koja su oštećene strane u postupku medijacije. 

Ograničen prostor u odnosu na znatan broj učesnika nije dozvoljavao se realizuje zamisao o obnavljanju veština na najkvalitetniji način, ali je veliki odziv omogućio da se uspostavi saradnja među medijatorima i prepoznaju i isprate njihova interesovanja i potrebe za stručnim usavršavanjem.

Galerija fotografija