Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Edukacija

Edukacija 2018-04-18T04:52:19+02:00

Jedna od najfrekventnijih grupa aktivnosti Asocijacije medijatora Srbije, od njenog osnivanja, odnosi se na koncipiranje i sprovođenje različitih programa obuke za medijatore.

Sve obuke koje je realizovala Asocijacija medijatora Srbije u skladu su kako sa unapređenjem medijacije kao alternativnog načina rešavanja konflikata, u širem smislu – tako i sa razvojem ljudskih resursa i unapređenjem kompetencija za primenu medijacije u sistemu socijalne zaštite u Srbiji. Profesionalno osposobljavanje medijatora predstavlja neophodan preduslov za uspešnu primenu medijacije. Edukovanje medijatora se sprovodilo kroz sledeće programe obuka: