Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Kada je medijacija pogodna, a kada ne?

||Kada je medijacija pogodna, a kada ne?
Kada je medijacija pogodna, a kada ne? 2018-04-13T11:07:59+02:00

Medijacija nije indikovana kada:

  • nedostaje motivacija i volja bilo koje ili obe strane
  • neka od stana nije u stanju da uzme učešće ili nije u stanju da se drži dogovora (zbog mentalnog poremećaja, bolesti zavisnosti i sl.)
  • nije u interesu neke strane da postigne sporazum
  • postoji pretnja od nasilja i indikovane su mere zaštite
  • postoji velika asimetrija (disbalans) moći između strana
  • postoji zloupotreba, zlostavljanje, seksualno iskorišćavanje,
  • spor zahteva uključivanje javnosti
  • neka od stana nije lično prisutna ili je predstavlja osoba bez ovlašćenja
  • strane u sukobu imaju izražene oprečne vrednosti na kojima se zasniva sukob