Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Koja je uloga medijatora?

||Koja je uloga medijatora?
Koja je uloga medijatora? 2018-04-13T11:07:53+02:00

Posrednik ili medijator je nepristrasna i neutralna strana u procesu medijacije koja nema autoritativnu moć donošenja odluku, već pomaže stranama u sporu da pomire suprotstavljene interese i nađu obostrano prihvatljivo rešenje. Uloga medijatora varira zavisno od  vrste spora i stila medijacije. Iako nema ulogu arbitra koji donosi odluke, autoritet medijatora leži u nepristrasnosti, poverljivosti i profesionalnom kredibilitetu. Medijator upravlja procesom komunikacije, ne odlučuje o ishodu, pa se često kaže da:

MEDIJATOR KONTROLIŠE PROCES, ALI NE I REŠENJE!

Funkcije medijatora:

 • Inicira ili olakšava komunikaciju
 • Pomaže svim stranama da prepoznaju prava drugih koji učestvuju u pregovorima
 • Vodi proces koji omogućava proceduru i često formalno predsedava sesijom pregovora
 • Edukuje klijente o postupku medijacije, pravilima komunikacije i slično
 • Proširuje resurse, nudi proceduralnu pomoć stranama i povezuje ih sa spoljnim ekspertima i izvorima informacija.
 • Omogućuje klijentima da sagledaju problem sa različitih gledišta, pomaže im u definisanju osnovnih pitanja i interesa, i traži uzajamno zadovoljavajuće opcije.
 • Pomaže da se izgradi razumno ili primenjivo rešenje
 • Preuzima deo odgovornosti za „nepopularne“ odluke (npr. o prekidu medijacije, kada bi dalji postupak štetio nekoj strani ili nastavak ne vodi konstruktivnom rešenju)
 • Preuzima inicijativu da pokrene ili unapredi pregovore proceduralnim, a ponekad i substantivnim predlozima.

Karakteristike medijatora:

 • Nepristrasnost- medijator ne daje prednost ni jednoj strani u sukobu;
 • Neutralnost- medijator nema svoj skriveni interes u odnosu na predmet spora;
 • Poverljivost- medijator garantuje profesionalnu tajnost informacija;
 • Empatičnost- medijator je osetljiv na osećanja i potrebe drugih;
 • Objektivnost- medijator se tokom analize iznetih informacija i procene predloženih rešenja oslanja na proverljive indikatore i objektivne kriterijume;
 • Analitičnost- sagledava sukob sa različitih aspekata
 • Realističnost – vodi računa o moguđnosti sprovođenja dogovora.