Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Pravni okvir

||Pravni okvir
Pravni okvir 2018-04-18T05:35:03+02:00
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova:
Zakonski propisi Republike Srbije koji regulišu oblast medijacije (pored Zakona o posredovanju u rešavanju sporova):
Podzakonska akta:
Etički kodeksi
Međunarodna dokumenta koja regulišu primenu medijacije