Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Napredna obuka za medijatore

||Napredna obuka za medijatore
Napredna obuka za medijatore 2018-04-13T11:10:19+02:00

Specijalizovani program obuke je namenjen profesionalcima za razvijanje i primenu naprednih tehnika u rešavanju konflikata kroz međusobno sporazumevanje i aktivnu participaciju strana u sukobu, a bez nametanja tuđeg rešenja.

S obzirom na složenost interpersobnalnih konflikata, postoji potreba za razvijanjem i uvođenjem intervencija za rešavanje specifičnih situacija kada je izražen disbalans moći među stranama u sukobu ili su prisutna snažna negativna osećanja. Unapređenje veština medijacije kao bolja priprema za praksu za koju je nedovoljna osnovna obuka, što ima široku primenljivost u centrima za socijalni rad.

Primenom specifičnih naprednih veština i usluge medijacije može može se uticati na  smanjenjenje broja sukoba, preveniranje nastajanje novih sukoba, unapređenje kvaliteta života kroz osnaživanje korisnika, prvenstveno dece, porodica i zajednice.

Sadržaj programa:

Prvi dan

Specifične i napredne komunikacione veštine za upravljanje procesom medijacije sa naglaskom na njihovo uvežbavanje kroz praktične vežbe

Drugi dan

Izgradnja  poverenja i saradnje sa klijentima, prevazilaženje otpora i rad sa jakim ometajućim osećanjima, motivisanje klijenata i tehnike za balansiranje moći

Treći dan

Simulacija celokupnog procesa medijacije na primeru «teškog» slučaja. provera stepena stečenog znanja i procena praktično ovladanim veštinama i završna evaluacija.

Za pohađanje ovog programa neophodno je pohađanje programa Osnovna obuka za medijaciju (posredovanje), ili završeni drugi osnovni program obuke iz medijacije, u skladu sa pozitivnim propisima.

Program obuke traje 3 dana.  U toku jednog radnog dana obuka traje pet časova od po 45 minuta.