Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Medijacija u porodičnim sporovima

|||Medijacija u porodičnim sporovima
Medijacija u porodičnim sporovima 2018-04-19T04:03:05+02:00

Ovaj četvorodnevni specijalizovani program obuke, usmeren je na sticanje znanja i razvijanje veština rešavanja konflikata u porodičnim sporovima.  S obzirom na složenost porodične problematike postoji potreba za razvijanjem i uvođenjem efikasnijih usluga, metoda i intervencija za rešavanje različitih vrsta konflikata i pružanja psihosocijalne pomoći i podrške koja je usmerena na rešenje problema. Sticanjem znanja i razvijanje veština iz porodične medijacije kao jednog specifičnog oblika medijacije, može se uticati na  smanjenjenje broja sukoba, prevenirati nastajanje novih sukoba, unapređivati kvalitet života u radu kroz osnaživanje dece, porodica i zajednice. Ovaj oblik medijacje omogućava dolaženje do rešenja isključivo kroz međusobno sporazumevanje i aktivnu participaciju članova porodice (strana u sukobu), a bez nametanja tuđeg rešenja.Znanja i veštine, koje se stiču ovim programom, primenljivi su u radu sa gotovo svim grupama i pojedincima u međusobnim konflitima proisteklim iz porodičnih odnosa. Uslov za pohađanje ovog programa je završen najmanje osnovni program obuke iz medijacije.

Program osnovne obuke posrednika sprovodi se u pet radnih dana. U toku jednog radnog dana obuka traje pet časova od po 45 minuta.

Sadržaj obuke:

Prvi dan

Upoznavanje sa učesnicima programa i sa uvodnim temama koje se odnose na  specifičnosti porodične medijacije: specifičnosti porodične medijacije; porodična medijacija u Porodičnom zakonu; prava deteta definisana Porodičnim zakonom; roditeljsko pravo; najbolji interes dece u toku procesa razvoda i u postrazvodnoj fazi.

Drugi dan

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja u određenim specifičnim situacijama i ovladavanje znanjima o porodinoj medijaciji regulisanoj Porodičnim zakonom i pravima deteta i roditeljskim pravom: porodično i partnersko funkcionisanje; razvod braka i deca u razvedenom porodičnom sistemu; efekti razvoda na decu i najbolji interes deteta; disbalans u moći i nasilje u porodici; rodno osetljiv pristup u porodičnoj medijaciji

Treći dan

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka porodične medijacije, kroz praktične vežbe, kroz sledeće teme: priprema za medijaciju i proces / faze porodične medijacije; početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema; Razmena i razjašnjavanje i klarifikacija/pojašnjavanje tema; Mapiranje interesa/strahovanja i umnožavanje predloga rešenja; Završno pregovaranje i izgradnja sporazuma (i pravljenje roditeljskog plana)

Četvrti dan

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka porodične medijacije kroz teorijska izlaganja i praktične vežbe, kroz sledeće teme: porodična medijacija u radu sa jakim osećanjima (između članova porodice) i sa parovima  koji su u produbljenom konfliktu; pravne posledice prestanka braka i vanbračne zajednice; Pravna pitanja koja se razrešavaju u porodičnoj medijaciji; uključivanje dece u medijaciju i modeli uključivanja dece u postupak medijacije;  uključivanje dece u cilju obezbeđenja najboljeg interesa; razgraničavanje domena u radu i završna evaluacija.