Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Kako pokrenuti medijaciju?

||Kako pokrenuti medijaciju?
Kako pokrenuti medijaciju? 2018-04-13T11:08:07+02:00

Medijacija se može pokrenuti pre sudskog ili drugog postupka, tokom njegovog trajanja, ili u toku izvršnog postupka.

Medijaciju može pokrenuti svaka strana u spornom odnosu, direktnim obraćanjem Centru za medijaciju.

Medijaciju može predložiti sud, drugi organ, javna služba ili poslodavac. Strane u spornom odnosu mogu već tada da postignu dogovor kome će se obratiti i da to učine zajedno.

Obraćanje Centru za medijaciju može biti usmeno (putem telefona) ili pisano (npr. elektronskom poštom ili klasičnim pismom).

Pre prvog sastanka medijator može tražiti određene informacije kako bi se bolje upoznao sa slučajem.

Postupak medijacije otpočinje nakon sto se medijator sastane sa stranama i one se dogovore da pristupe medijaciji.