Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org
|Četvrti stručni sastanak Centra za medijaciju AmS: „MEDIJACIJA: KRATAK OSVRT NA SISTEM U AUSTRALIJI“

Četvrti stručni sastanak Centra za medijaciju AmS: „MEDIJACIJA: KRATAK OSVRT NA SISTEM U AUSTRALIJI“

2021-01-28T17:00:10+01:00 16. januara 2021.|

Centar za medijaciju Asocijacije medijatora Srbije održao je četvrti stručni sastanak edukativne prirode u ponedeljak, 28. decembra 2020. godine, preko ZOOM platforme, na temu „Medijacija: kratak osvrt na sistem u Australiji„. Stručni sastanak vodila je naša koleginica, medijatorka i advokatica Vesna Cvjetićanin koja živi i radi u Kanberi u Australiji. 

Naša sagovornica se već godinama veoma uspešno profesionalno bavi medijacijom u Australiji pa je predavanje bilo posvećeno njenim iskustvima u medijatorskom radu, kao i uporednom prikazu sistema medijacije u Australiji i Srbiji.

Vesna Cvjetićanin se, između ostalog, osvrnula na istorijat razvoja medijacije u Australiji, skrenuvši pažnju na to da pravni sistem Australije zasnovan na Common Law sistemu (za razliku od Srbije u kojoj je zastupljen Code Napoleon pravni sistem) ima ključni i suštinski značaj u pristupu medijaciji, jer je medijacija i potekla iz zemalja koje imaju ovaj pravni sistem.

Prve aktivnosti u vezi medijacije u Australiji datiraju od 2000. godine kada su postavljeni temelji sistema koji bi predstavljao regulatorni okvir za medijaciju, a osnovno profesionalno telo za medijaciju Mediation Standards Board (MSB) formirano je i počelo sa radom tek 2010. godine. U Australiji postoji set standarda National Mediation Accreditation Standards (NMAS) koji propisuju osnove koje se moraju poštovati u izvođenju obrazovanja i izdavanju i obnavljanju stručnih kvalifikacija svim medijatorima i, s obzirom na to da nema zakona koji se bavi samo medijacijom, ceo sistem se oslanja na NMAS i MSB. 

Posebno je bilo interesantno je njeno izlaganje vezano za „OBAVEZNU MEDIJACIJU”, a zbog aktuelnih razmišljanja da se i u naš pravi sistem ugradi ovaj vid medijacije i argumenata za i protiv ovoga rešenja. Australija ima zakone koji regulišu kada je medijacija obavezna tj. u kojim slučajevima se mora ići na medijaciju. Ova obaveznost je vezana i za period pre pokretanja sudskog postupka, ali i u toku samog sudskog postupka, kada je može naložiti postupajući sudija.

Velika je uloga sudstva u medijaciji u Australiji, ali značajnu  ulogu u celom sistemu imaju i advokati, kao i stručni savetnici, na pr. socijalni radnici i psiholozi. Posebno se ističe obaveznost medijacije u bračnim sporovima, pre svega prilikom razvoda braka u kom ima dece. Oblasti u kojima je medijacija prvi korak u rešavanju sporova su: radni odnosi i povrede na radu – naknade, trgovina na malo, naftna industrija, telekomunikacije, promet i štete nastale u vezi sa motornim vozilima, itd.

I ovaj stručni skup, kao i prethodni, imao je veliki odziv među kolegama medijatorima – njih preko 30 je slušalo predavanje Vesne Cvjetićanin, što nam daje novi podsticaj ali i obavezu da nastavimo da angažujemo kolege – stručnjake iz raznih oblasti koji mogu da nam prenesu zanimljiva iskustva, znanja i razmišljanja u oblasti medijacije i srodinih tema.

Asocijacija medijatora Srbije će sledeći online stručni sastanak organizovati u februaru, a planiramo da nastavimo sa redovnim okupljanjima i tokom 2021. godine, što zavisi pre svega od situacije vezane za epidemiološku situaciju. 

Pozivamo sve zainteresovane kolege medijatore i ostale koji žele da se bave temom medijacije da prate novosti na našem sajtu i uključe se u rad Asocijacije, šalju ideje i predloge za aktivnosti i uzmu učešće u našim skupovima. Vaše komentare možete slati na mail: centarzamedijacijuams@gmail.com.

Galerija fotografija